זמני תפילה שבת פרשת בשלח תשע”ו

 

הדלקת נרות         16:42

מנחה                 16:55

שחרית               8:00

שיעור פרשת שבוע –

הרב אברהם עציון

הרב שמואל גולדשמידט

מנחה גדולה         12:30

מנחה קטנה         16:25

שיעור תלמוד – הרב שמשון קורמן

צאת השבת          17:45

 

שבת שלום

 

תפילות בימי החול

שחרית   05:55\5:50

מנחה     16:55

ערבית    17:30

 

שיעורי דף יומי בבית הכנסת

ימות חול א’ – ה’  21:00

מוצאי שבת         19:30

 

 

סגירת תפריט