מה משמעות המילה ‘אהבה’

 

בניגוד למקובל היום בו בני אדם משתמשים במילה ‘אהבה’ ללא הגבלה ובהקשרים שונים (אני אוהב גלידה, את הבגד וכד’), התורה מציגה בפנינו משמעות שונה לחלוטין למילה ‘אהבה’. יתירה מכך, העובדה שבתורה מצויות ארבע הופעות בלבד של המלה ‘אהבה’ כאשר כולן בלשון ציווי, דורש מאיתנו להתבונן ולהבין את ההקשר ביניהם וכנגזרת מכך מה משמעות המילה ‘אהבה’.

מבין ארבעת הציוויים המשתמשים במילה ‘אהבה’, שניים קשורים לאהבת הגר, “וכי יגור אתכם גר בארצכם לא תונו אותו  … ואהבת לו כמוך” (ויקרא יט, לג, לד), “ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים” (דברים י: יט). אחד נוסף עוסק באהבת האדם, “ואהבת לרעך כמוך, אני ה’ (ויקרא יט, יח)”. ואחד בהקשר לאדם מול קונו “ואהבת את ה’ א-לוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך” (דברים ו: ה).

“אהבה” בפסוקים אינה מתייחסת לאהבה רומנטית בין איש לאשה וגם לא לאהבה בין הורים לילדים (למעשה אנו מצווים לכבד את הורינו ולא בהכרח לאהוב אותם). הציווי מדבר על היחס הבסיסי שעלינו לנטוע בליבנו כלפי האחר – הזר. הדברים מתחדדים יותר מכך שהאהבה מתייחסת ל’גרים’, ‘רעך’ ואהבת ה’ באותו מינוח.

בנוסף מעניין הפסוק שמדבר על אהבת האחר הקושר זאת בנוכחות של ה’, ‘ואהבת לרעך כמוך.. אני ה’. מדוע הפסוק קושר בין אהבת האדם לאהבת הבורא? ניתן לאמר כי הדבר כל כך קשה, שרק אם הסתייעות מהבורא הוא יוכל להגיע לשלמות מצווה זו.

לצערנו, בשבוע האחרון אירעו מספר מעשים שכנראה מעידים על כך, שאלו שעשו אותם דלגו על פסוקים המדברים בתורה על אהבת האדם באשר הוא.

גם באם אדם אינו מצליח לקיים את הציווי של מצוות ‘עשה’ עליו לדעת שיש ‘קו אדום’ והוא מצוות ‘לא תעשה’. הדיבור ‘לא תרצח’ נאמר באופן שאינו משתמע לשתי פנים. לא תרצח! ויהי מה! אין זה משנה אם מדובר בערבי, יהודי, ראש ממשלה, נשיא, פושעים, עוברי עבריה או כל דבר אחר. צלם אלוהים הוא קדוש ולא שייך לנו להחליט למי מגיע לחיות ולמי לא.

 

 שנזכה…..

בכבוד רב

הרב אליעזר שמחה ווייס
סגירת תפריט