הדואר יהיה פתוח לקבלת חבילות ומכתבים רשומים בימים הבאים:

יום א, ג:      17:00-1800

יום ב,ד:       11:00-12:00

יום ה’:        18:00-19:00

סגירת תפריט