יזכור!

שם  יום פטירה חודש פטירה  שנת פטירה 
חנה פוקס ט’ אדר ב’ התש”ן
זהבה זהבי י”ב אדר ב’ התשנ”ב
משה בן לולו י”ד אדר ב’ התשס”ט
יהודה צבי טלר י”ד אדר ב’ התשס”ג
דוד דניאל אורבכר י”ז אדר ב’ התשמ”ז
שמואל פלדמן י”ח אדר ב’ התשנ”ד
בלומה בנדל י”ט אדר ב’ התשמ”ז
הרב רפאל הופמן י”ט אדר ב’ התש”ס
רחל הררי כ”ג אדר ב’ התשמ”ח
יצחק גדליה כ”ה אדר ב’ התשל”ח
יהודית קדמון כ’ אדר א’ התשע”ד
מרים מניה כ”ה אדר ב’ התשנ”ב
יהודית שיקלר כ”ז אדר ב’ התש”ס
שרלי אדרי כ”ח אדר ב’ התשס”ב
יהודית ולרשטיין ב’ ניסן התש”ו
אסתר אייגנר ד’ ניסן התשנ”א
יונה פרבר ד’ ניסן התשס”ד
פנינה שקולניק ה’ ניסן התשס”ב
נפתלי פלק ה’ ניסן התשס”א
רוזה סולימן ו’ ניסן התשמ”ט
פאני בר-חי שטיין ז’ ניסן התש”ס
דינה אזרד ח’ ניסן התשנ”ג
הילה הלוי י”א ניסן התש”ע
מרים כהן י”ד ניסן התשמ”ט
מנחם קדמון י”א ניסן התשמ”ה
יצחק אורבכר ט”ו ניסן התשמ”ג
אריה וינרב ט”ז ניסן התשנ”ו
תהילה טופורוביץ י”ט ניסן התש”מ
בללא גרוסמן כ’ ניסן התשנ”ד
אודי (אהוד) ליכט כ”ב ניסן התש”ע
אריה פרטיג כ”ה ניסן התשמ”ט
רבקה בן מאירי כ”ה ניסן התשמ”ט
דבורה קליינמן כ”ט ניסן התשס”ד
אברהם קליינמן כ”ז ניסן התש”ן
משה הלברשטט כ”ז ניסן התשנ”ב
חוה ינינגר כ”ז ניסן התשנ”ה
ברוך ג’נשוילי כ”ט ניסן התשמ”ט
אסתר אטיאס כ”ט ניסן התשס”ג
שלמה לבובי ל’ ניסן התשע”ד
שמואל דב מליק כ”ו אייר התשמ”ה
אלזה פרטיג כ”ו אייר התשמ”ג
חיים שמעוני כ”ד אייר התשמ”ז
טוביה בן מאירי כ”ב אייר התש”ז
חפציבה רואש כ’ אייר התשנ”ט
יעקב יואל קלימן י”ח אייר התשמ”ד
סעדה פחימה ט”ז אייר התשנ”ה
מאיר זאב י”ב אייר התשמ”ח
צבי ויינברג י”ב אייר התשע”א
יהודה שפיגל י”ב אייר התשנ”ג
אברהם גלמידי י”ב אייר התשל”ז
אשר מיטלמן י”ב אייר התשס”ו
דב בנדל י”א אייר התשע”ב
מאיר צורף ח’ אייר התשמ”ב
אסתר קופלוביץ ח’ אייר התשל”ט
בת-שבע ג’נשוילי ח’ אייר התשל”ח
חיים לוטבק ו’ אייר התשנ”ז
אליהו דרמר ד’ אייר התש”ח
אברהם אבא שיקלר ד’ אייר התש”ע
ליבנית בית הלוי ד’ אייר התשל”ג
פאולה בן יוסף ג’ אייר התשס”א
זהבה שרגאי ב’ אייר התש”ו
עליזה אילזה פויכטונגר א’ אייר התשס”א
פרומה ברבר כ”ט אייר התשנ”ח
חיים בוכניק כ”ז אייר התשס”ב
תרצה צורף א’ סיוון התשמ”ט
אברהם חיים שפילברג ב’ סיוון התש”ו
משה פוקס ז’ סיוון התשכ”א
שושנה ויזנר ח’ סיוון התש”ס
יוסף אריה פויכטונגר י’ סיוון התשכ”ח
אסתר בריטברד י”א סיוון התשס”ז
משה פריד י”ד סיוון התשי”ד
שרה ליכט י”ד סיוון התשס”א
משה אוחנה י”ח סיוון התשס”ב
משה יאיר גלסנר י”ט סיוון התשמ”ו
הרב שאול י”ט סיוון התשנ”ה
אברהם י”ט סיוון התשע”ג
מנחם כ”א סיוון התשי”ז
רוניה הברמן כ”ה סיוון התש”מ
אהרון לבובי כ”ז סיוון התשמ”ח
ציפורה כוכבא כ”ז סיוון התשס”א
מרים בר-חי כ”ט סיוון התשל”ב
דוד פרץ א’ תמוז התשע”ב
סופי אייזיק א’ תמוז התש”ו
משה אהרון כוכבא ה’ תמוז התשמ”ט
זהבה דוידי ח’ תמוז התשנ”ב
שמחה בונים הרמן ח’ תמוז התשנ”ט
חיים צבי גרוסמן י”ג תמוז התשמ”ז
משה ינינגר י”ג תמוז התשס”ג
אפרים אלישע בנדל ט”ו תמוז התשנ”ט
מנשה חיים ט”ו תמוז התשע”ד
שמעון פרץ כ’ תמוז התשמ”ז
פסיה קלהר כ’ תמוז התשמ”ה
חנה ינאי כ”א תמוז התשמ”ז
צבי יהודה אמזל כ”ב תמוז התשמ”ח
דוד ישראל כ”ד תמוז התשע”א
חנה פרץ כ”ו תמוז התשע”ב
רחל שיינדל פרלשטיין כ”ח תמוז התשס”ז
עליה אלישע כ”ט תמוז התש”ע
אברהם גרינבלט כ”ט תמוז התשנ”ז
מרים גלזר א’ אב התשל”ו
מרגלית בק א’ אב התשע”ג
יהודה שמואל צרבוניץ ד’ אב התשנ”ד
גילה לוי ה’ אב התשנ”ו
אלה שיקלר ה’ אב התשנ”ד
משה ולד ו’ אב התשל”ח
ישעיהו מאיר קווה הכהן ו’ אב התשס”ה
ציפורה פיגה הרמן ו’ אב התשס”א
אברהם חרזי ז’ אב התש”ע
מכלוף פרץ ט’ אב התשנ”ו
הרב שלמה וייס י”א אב התש”ס
שמעון אודסר י”ב אב התשס”ח
חיים אריה כהנא י”ב אב התשס”ב
משה בן יוסף י”ג אב התשמ”ב
חיים מאיר וילי ט”ו אב התשס”א
מרים קופלוביץ ט”ז אב התשס”ד
חיה שיקלר כ’ אב
בנימין חיים שאולוף כ”א אב התשס”ב
פני וינרב כ”א אב התשנ”א
יצחק ליכט כ”ג אב התשס”ו
שרגא אורי וגנר כ”ד אב התשל”א
נסיה מליק כ”ה אב התשנ”ב
צבי בריטברד כ”ו אב התשמ”ו
אסתר שפיגל כ”ז אב התשמ”ט
עליזה פריד כ”ז אב התשמ”ד
יצחק יעקבס ל’ אב התשי”ז
חיים יצחק אלטמן ל’ אב התשי”א
הרב אברהם יצחק הכהן ג’ אלול התרצ”ה
שמואל הולנדר ג’ אלול התשס”ט
בנימין זאב ינאי ה’ אלול התשע”ג
מרדכי אייגנר י’ אלול התשס”ב
אליעזר רגן ט”ז אלול התשנ”ז
מרלה הרלבן י”ט אלול התשס”א
רות יעקבס י”ט אלול התשמ”ט
מרים קליפר כ”ב אלול התש”ב
אלעזר פויער כ”ב אלול התשס”ח
אליעזר קויפמן כ”ג אלול
חדוה רגן כ”ה אלול התש”ס
גיטל טובה סרברו כ”ז אלול התשמ”ו
שרגא צבי הררי כ”ט אלול התשמ”ז
צבי כהן כ”ט אלול התשנ”ג
שקד אברהם א’ תשרי התשס”ד
שרה נחמה אורבכר ד’ תשרי התשנ”ג
יצחק דויטשר י”ב תשרי התשכ”ה
יוסף אריה וולף י”ב תשרי התשל”ג
שושנה טובולסקי י”ג תשרי התשמ”ד
דוד אריה בש י”ז תשרי התשס”א
יוסף בר-חי י”ח תשרי התשנ”ב
ברוך עמנואל בן מאיר י”ט תשרי התשי”ד
הניה דויטשר כ”ג תשרי התשנ”ג
מרים וייס כ”ד תשרי התשנ”ג
יעקב אייזיג כ”ד תשרי התשכ”א
יונה בולוויק כ”ד תשרי התשל”ז
ציפורה עמיאל כ”ו תשרי התשס”ח
כדורי בצורן כ”ח תשרי התש”ן
יגאל פלק כ”ט תשרי התשל”ד
סוזן אדרי ב’ מר-חשוון התשע”ב
נורית זילברמן ד’ מר-חשוון התשע”א
ישראל קופלוביץ’ ד’ מר-חשוון התשס”ו
לאה לוטווק ה’ מר-חשוון התשע”ד
חיה יוז’וק ה’ מר-חשוון התשס”ה
דב שקולניק י’ מר-חשוון התשס”ב
רבקה שכטר י מר-חשוון התשנ”ה
עמיאל שרגאי י”ב מר-חשוון התשע”ג
אברהם אלברט עמיאל י”ב מר-חשוון התשמ”ה
טובה וגנר י”ד מר-חשוון התשמ”ג
דנית ליכט י”ז מר-חשוון התשס”א
קיילה קלוש כ מר-חשוון התשמ”ו
דינה רבקה גנות כ”א מר-חשוון התש”ע
אלטה פליק כ”א מר-חשוון התשס”ב
ניסים דרעי כ”ב מר-חשוון התשס”ח
יוסף שוורץ כ”ג מר-חשוון התשע”ג
זכריה מועלם כ”ו מר-חשוון התש”מ
יחזקאל שרגא וייזר כ”ז מר-חשוון התשל”ב
אשר אריה הרבמן כ”ט מר-חשוון התשל”ו
רבקה דרמר כ”ט מר-חשוון התשמ”ג
חיה שפילברג א’ אדר א’ התשמ”ב
מרים הלפרין א’ כסלו התשס”ג
שמואל אליהו א’ כסלו התשס”א
שלמה דוד בר-חי ה’ כסלו התשל”ד
צבי דוידי ו’ כסלו התשנ”ז
יוסף גבריאל סרברו ו’ כסלו התשמ”ד
יעקב רט י”א כסלו התשע”ג
טובה גולן י”ד כסלו התשע”א
יטה קלוש ט”ז כסלו התשס”ג
יצחק סולימן ט”ז כסלו התשמ”ח
שמואל הר לבן י”ח כסלו התשל”ט
אלישע מאיר י”ח כסלו התשמ”ה
הרב משה צבי י”ט כסלו התשנ”ו
אסתר שמעוני כ’ כסלו התשמ”ט
נפתלי בולוויק כ’ כסלו התשס”ה
שלמה טופורוביץ כ’ כסלו התשנ”ב
שושנה קדמון כ”א כסלו התש”ס
חביבהגרינבלט כ”ד כסלו התשס”א
מאיר-חי הלוי כ”ד כסלו התשל”ה
שרה כסאר כ”ד כסלו התשנ”ד
אברהם ישראלי כ”ה כסלו התשמ”ו
יוסף בן לולו כ”ו כסלו התשנ”ב
יהודה ישראל זלצר כ”ו כסלו התש”ח
יהושע וייס א’ טבת התשנ”ו
מרדכי לנגרמן ד’ טבת התשמ”ה
יהושע יוז’וק ה’ טבת התשס”ח
דבורה מאיר ה’ טבת התשס”ו
רחל שיינדל ו’ טבת התש”ן
אהרון לייב פרלשטיין ז’ טבת התשנ”ט
רחל פלדמן ח’ טבת התשמ”ג
ישראל אריה שיקלר י’ טבת
שרה פרבר י”א טבת התש”ע
שלמה קנס י”ט טבת
דינה ישראלי י”ט טבת התשנ”ו
ישי דוידי כ”ג טבת התשמ”א
יהודית לבובי כ”ו טבת התש”מ
סיטה שרה וינברג י”ט טבת התשמ”ד
משה רוזנבלט א’ שבט התשל”ג
שרה זאב ב’ שבט התשנ”ג
סעדה שרה ולד ו’ שבט התשע”א
יהודה נויהויזר י’ טבת
צמח פחימה כ”ג טבת התשע”ג
יהודית טלר ט’ שבט התשנ”ב
חדוה צ’רבוניץ י’ שבט התשע”ד
שלמה פלדמר י”א שבט התש”ל
עקיבא שכטר י”א שבט התשנ”ו
רחל קויפמן י”א שבט התש”ד
יצחק קלהר י”ב שבט התשנ”א
יוסף דוד שיקלר ט”ו שבט התשמ”ה
אהרון ארל’ה י”ז שבט התשכ”ט
צבי הירש י”ח שבט התש”ע
דוד אזרד י”ח שבט התשי”ט
גרציה דרעי י”ט שבט התשס”ו
יטי וינרב כ’ שבט התשי”ז
צפורה דבורה אייגנר כ”ב שבט התשל”ד
יחיאל ינאי כ”ד שבט התשס”ח
לאה רבקה וולף-אפרתי כ”ה שבט התשע”ה
אליהו עזיזה כ”ו שבט התשע”א
יואל הלפרין כ”ו שבט התשל”ח
יצחק יוסף פויער כ”ו שבט התשמ”ח
לאה וייזר כ”ט שבט התשמ”ג
נח ברבר כ”ט שבט התשס”א
מיכאל אטיאס כ”ט שבט התשמ”ח
דוד קלוש ב’ אדר א’ התשנ”ט
מנחם דרמר ב’ אדר א’ התשנ”ט
לאה גלמידי ב’ אדר א’ התשל”ט
אסתר פלק ה’ אדר א’ התש”ס
יעקב ולרשטיין ז’ אדר א’ התשנ”ג
משה טובולסקי ז’ אדר א’ התשל”ד
הדסה אמזל ז’ אדר א’ התש”ע
רחל פרידמן ח’ אדר התשע”ה
שרה אלטמן י”ח אדר א’ התשל”ו
אליהו שרגאי כ”א אדר א’ התש”ס
זאב גרנפלד כ”א אדר א’ התשס”ט
נטי טובה מוזס כ”ח אדר א’ התשס”ט
הלן קלינמן כ”ט אדר א’ התשס”ג
מיכל הרמן ה’ תשרי התשע”ו
רות בנדל ז’ תשרי התשע”ו
יהונתן חיים קדמון אוריאל ח’ שבט התשע”ו
יעקב בק כ”ב אדר ב’ התשמד
ברטה בר-חי ב’ אדר א’ תש”ל
לזרוביץ אסתר כ”ז תמוז תשנ”ז
יחזקאל שרגא לזרוביץ ט’ שבט תשס”ב
מזל-טוב אלייני כ”א טבת התשע”ו