לו”ז מזכירות והנהח”ש

להלן שעות עבודת המזכירות והנהלת החשבונות:
מזכירות:
ימים שני, שלישי, חמישי, 8.30-13.30. שרונה/איתן
יום שישי: 8.00-12.00  איתן
טל’ 04-6365250
פקס: 04-6301053 .
הנה”ח:
ימים ראשון-חמישי 8.00-13.30   טלפון: 04-6366333 .אתי/אברהם