לוח פינוי גזם ופסולת מוצקה 2016

24.2.16  גזם

30.3.16 גזם

14.4.16 גזם ופסולת מוצקה

31.5.16 גזם

29.6.16 גזם

27.7.16 גזם

31.8.16 גזם

22.9.16 גזם ופסולת מוצקה

28.10.16 גזם

30.11.16 גזם

28.12.16 גזם