משנת הקייטנות וליווי פעילויות

קייטנות הכפר הן קייטנות הורים ובאחריות ההורים. הן לא קייטנות בבעלות מישהו והן כמובן לא למטרות רווח! הכל נעשה כדי להוזיל עלויות. הכספים הם אך ורק לפעילויות ולתשלום למדריכים ולרכזים.

אנו –צוות ההורים המלווים פועלים בשליחות ההורים ובהתנדבות מלאה.

טיולים, פעילות ולינת לילה –דורשים ליווי הורים. אנו פונים להורים להתנדב ולהרשם אצל הרכזות לימי ליווי!

בברכת קייטנות בטוחות ומוצלחות

צוות הקייטנות

מיטל ישי, יואל צוויגנבאום, מירב שמעוני וגלעד טלר

אישורי הקיטנות:

רשיון לניהול עסק -קיטנה2015

אישור משרד החינוך -קיטנה 2015

ביטוח קיטנות 2015 מעודכן

תוכנית  תוכנית קייטנת צעירים מעודכן

תכנית קיטנת בוגרים תשע”ה 2015

סגירת תפריט