ועד מוניציפאלי

פרוטוקולי ישיבות ועד

(1) ‏‏פרוטוקול ישיבת וועד 18.12.18 י טבת תשעט – תקציב 19

(1) פרוטוקול ישיבת וועד 20.11.18 יב כסלו תשעט – הפצה לציבור

(3) ‏‏פרוטוקול ישיבת וועד 18.12.18 י טבת תשעט – תקציב 19 – הפצה לציבור

‏‏(4) ‏פרוטוקול ישיבות וועד 08.01 15.01 – תקציב 19 – הפצה לציבור

(5) פרוטוקול ישיבות ועד 25.02 19.03 – הפצה לציבור

‏‏(6) פרוטוקול ישיבת וועד 19.05 יד אייר תשעט – הפצה לציבור

‏‏‏‏‏‏(7) פרוטוקול ישיבת וועד 18.06 טו סיון תשעט -הפצה לציבור

‏‏‏‏‏‏‏‏(8) פרוטוקול ישיבת וועד 06.08 ה אב תשעט – הפצה לציבור

(11) פרוטוקול ישיבת וועד 28.01.2020 ב באדר תשפ

דרישה לביטול הקצאת השטח לעמותת ‘שם עולם’ – עידכון לציבור

‏‏התקציב הקהילתי – ערב הסברה ודיווח לציבור 19 נוב 19

חלוקת תפקידים – ועד מקומי 2018

סיכום ביקור ראשת המועצה וסגנים בכפר הראה 10 דצמ – הפצה לציבור כולל מצגת (2)

סיכום קצר של עוד איילת רייך מיכאלי פרוטוקול אסיפה – תקציב מוניציפלי

סגירת תפריט